Loading...
Hỏi đáp 2018-03-05T05:21:52+00:00

Chào bạn! Chương trình đào tạo Kế toán thực hành của trung tâm là hệ thống các kiến thức thực tế được xây dựng nhằm giúp các bạn học viên nắm được vững vàng các nghiệp vụ Kế toán trong doanh nghiệp. Chương trình đào tạo sẽ hướng dẫn nghiệp vụ Kế toán trong Doanh nghiệp Thương mại, Dịch vụ và Sản xuất.

Chào bạn! Thời gian học rất linh hoạt tạo điều kiện cho các bạn tham gia đầy đủ chương trình.

Chào  bạn! Trong thời gian học và sau khi kết thúc khoá học tất cả các học viên đều được hỗ trợ, giúp đỡ của trung tâm. Các bạn có cơ hội trở thành kế toán viên làm việc cho các dự án của công ty cũng như các doanh nghiệp là đối tác của công ty.

Chào bạn! Với kinh nghiệp của bạn, hoàn toàn đủ điều kiện tham gia khoá học Kiểm toán thực hành.

Chào bạn! Để được học miễn phí bạn cần bằng tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán loại giỏi và giấy xác nhận của trường nơi bạn học.